Αντιστάσεις

Έτοιμες αντιστάσεις για επισκευάσιμους ατμοποιητές